Florian Dumitru SOPORAN

Florian Dumitru SOPORAN
(12 iun. 1977, Oradea, jud. Bihor)
Istoric medievist, cu preocupări referitoare la istoria medie universală și românească, națiunile medievale, istoria confesională și istoria loialităților. Autor al unei cărți și a circa 80 de studii, articole și recenzii în reviste de specialitate, de cultură și de popularizare și în volume colective.
Studii și specializări
Studii preuniversitare la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca (1984-1996), universitare de istorie, licență și masterat, la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, șef de promoție (1996-2002), dr. în istorie (coord. acad. Ioan-Aurel Pop) la Universitatea „Babeș-Bolyai” (2006).
Carieră

Asistent-manager în cadrul SC Ben&Ben SA (2006-2008), expert parlamentar, în cabinetul deputatului Vasile Pușcaș (2007-2008), cercetător științific (2008-2016), cercetător științific III (din 2016) în cadrul Centrului de Studii Transilvane, membru al staffului editorial al Transylvanian Review (din 2016), colaborator permanent al revistei Acum: săptămânal electronic internațional (din 2008). Diploma de excelență pentru contribuția la dezvoltarea istoriografiei naționale, din partea Arhivelor Militare ale României (2018).

Publicații

În volum
Autor

Națiunea medievală în Europa Centrală şi de Est (secolele XIII-XVI). Cluj-Napoca, 2008, 556 p.

Coord./ed.
Traditional Approach and Innovation in Historiography. [În colaborare cu Adrian Tudurachi]. Cluj-Napoca, 2019, 310 p. [TR, XXVIII, supl. 2].

În periodice și volume colective
Afirmarea Monarhiei Habsburgice în Europa Central-Orientală, 1526-1556. Studia Medievalia: Lucrările masteratului de studii medievale central-europene (Cluj-Napoca), I, 2004, p. 253-293.
Solidarităţi etnice în Ungaria medievală: Apărarea patriei şi apărarea creştinătăţii în prima jumătate a secolului al XV-lea. Revista de istorie militară, serie nouă, XXI, 3-4, 2010, p. 38-57.
Conscience ethnique et propagande patriotique dans un espace-frontière: Les nations central- et est-européennes face à l’altérité confessionnelle. [În colaborare cu Liana Lăpădatu]. TR, XX, supl. 4, 2011, p. 9-18.
Les Origines des nations central-est-européennes dans les chroniques médiévales: Formation culturelle et exigences sociales avant la lettre. [În colaborare cu Liana Lăpădatu]. TR, XXI, 3, 2012, p. 92-100.
Perspectives ethniques et stratégies sociales en Transylvanie: La seconde moitié du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle. TR, XXI, supl. 3, 2012, p. 19-34.
Nationalisme médiéval et moderne en Europe centrale et de l’Est: Représentations identitaires roumaines et russes. [În colaborare cu Liana Lăpădatu]. TR, XXII, 3, 2013, p. 127-140.