Revue de Transylvanie

Transylvanian Review

Una dintre cele mai valoroase contribuţii ale Centrului de Studii Transilvane la istoriografia românească este periodicul Transylvanian Review. Revista, publicată exclusiv în limbi de circulaţie internaţională, apare trimestrial, începând cu anul 1991, fără întreruperi sau întârzieri (în ultimii ani, alături de cele patru numere anuale, au fost publicate și câte două suplimente). Revista beneficiază de o foarte bună vizibilitate la nivel internaţional, în biblioteci sau ca resursă electronică, fiind inclusă în baze de date internaționale prestigioase: Clarivate (ISI), SCOPUS, EBSCO, CEEOL, ERIH Plus.

Revista își propune să pună în valoare cercetările istoricilor, etnologilor, sociologilor, lingviștilor, ale căror preocupări sunt centrate mai ales pe studierea spațiului transilvan, ca parte integrantă a României. Transilvania, ca provincie românească, a fost și este în centrul a numeroase și constante preocupări istoriografice. Obiectivul propus îl reprezintă „radiografierea” Transilvaniei, sub toate aspectele sale, istoric, artistic, cultural etc. În acest scop, pentru a acoperi mai bine complexitatea spațiului transilvan, atenția acordată studiilor de istorie a fost însoțită de deschiderea spre cercetări de etnografie, sociologie, literatură, artă, demografie, filosofie etc.

Dacă în primii ani de apariție materialele nu au fost structurate decât sporadic pe rubrici, din anul 1995 a fost stabilită o structură bine definită, unde pot fi întâlnite secțiuni precum: Paradigms (Paradigme), Transsilvanica, Tangențe (Tangencies), Restituiri (Restitutions), Arte (Arts), Diaspora, Arte frumoase (Fine Arts), Filosofie (Philosophy), Focus, Literatură (Literature), Interculturalism, Profile, Evenimente editoriale (Editorial Events), Recenzii (Book Reviews), Corespondență (Correspondence). Acestea încearcă să reflecte cele mai diverse domenii ale creației culturale.

Alături de lucrările aparținând membrilor colectivului Centrului de Studii Transilvane, Transylvanian Review găzduiește studii aparținând unui mare număr de oameni de cultură din România și din străinătate, personalități ale lumii academice, cadre didactice, ziariști, artiști, diplomați.