Centrul de Studii Transilvane

Structură

CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE
Conducerea
Director
Acad. Ioan-Aurel Pop

Acad. Ioan-Aurel Pop este directorul Centrului de Studii Transilvane, profesor universitar dr. la Catedra de istorie medie și istoriografie a Facultății de Istorie și Filosofie – Universitatea Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; autor al numeroase cărți și articole cu subiecte din istoria medie a Transilvaniei, istoria medie a României, istoria central-europeană în Evul Mediu etc. 

Consiliu ştiinţific
CS I dr. Ioan Bolovan

Profesor universitar la Catedra de istorie modernă, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Director interimar al Centrului de Studii Transilvane între 2003-2007. Autor al numeroase cărti și articole cu subiecte de istoria modernă a României, istoria Transilvaniei în sec. XIX-XX, istoria populației și demografie istorică, istoria culturii.

Consiliu ştiinţific
CS I dr. Daniela Mârza

Istoric, specialistă în istoria modernă, demografia istorică, istoria familiei, istoria socială, istoria educației, istoria bisericii, istoriografie. Autoare a două cărţi, editoare şi coordonatoare a patru volume, autoare a circa 45 de studii şi articole în periodice și volume colective.

CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE
Departamente

Centrul de Studii Transilvane este compus din două departamente, unul de cercetare și unul editorial.

CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE
Departamentul de cercetare

Departamentul de cercetare se ocupă de studierea istoriei, culturii și civilizației Transilvaniei, în context românesc și european, rezultatele cercetărilor fiind valorificate sub forma unor cărți, studii, articole, recenzii sau prelegeri susținute la simpozioane, conferințe și congrese interne și internaționale. Departamentul organizează periodic diverse manifestări (conferințe, simpozioane, mese rotunde etc.) care atrag personalități de prestigiu din țară și din străinătate.

CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE
Departamentul editorial

Centrul de Studii Transilvane functionează de asemenea ca editură, acreditata de CNCSIS. De-a lungul timpului au publicat aici nume de valoare ale istoriografiei romane și europene, multe din aceste cărți apărand în limbi de circulație internațională. Prin sistemul de expediții interne și externe al Centrului, aceste cărți au ajuns în biblioteci de renume din întreaga lume, constituind un mod eficient de difuzare în mediile științifice internaționale a informațiilor privind istoria și cultura Transilvaniei.

 

CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE
Departamentul administrativ

În cadrul Centrului de Studii Transilvane functionează, de asemenea, și un departament administrativ care asigură buna desfășurare a centrului.