Ana SIMA

Ana Victoria SIMA
(14 ian. 1974, Baia Mare, jud. Maramureş)

Istoric, specialistă în istoria ecleziastică și culturală a Transilvaniei (sec. XIX-începutul sec. XX), relațiile Sfântului Scaun cu Transilvania în epoca modernă, istoria Primului Război Mondial, raporturile biserică-stat. Autoare, coautoare, editoare și coordonatoare a 24 de cărți, autoare a peste 70 de articole și studii de specialitate în reviste și volume colective.

Studii și specializări

Studii liceale la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare (1988-1992), universitare de istorie (licență și masterat) la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1992-1998), dr. în istorie (coord. prof. univ. dr. Nicolae Bocșan) la Universitatea „Babeș-Bolyai” (2009), certificat de abilitare în domeniul studiilor doctorale de istorie (2015). Stagii de specializare ca bursieră „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma, Italia (1999-2000), bursieră NATO-Senior Felowships la Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Italia (2005), bursieră a Fundaţiei Pro Oriente, Viena (2005).

Carieră
Muzeograf la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (1997-1998), preparator (1998-2000), asistent (2000-2005), lector (2005-2013) și conferențiar (din 2013) la Facultatea de Istorie și Filosofie aUniversității „Babeș-Bolyai”, directoare a Direcţiei Patrimoniu Cultural a Universităţii „Babeș-Bolyai” (din 2013), cercetătoare ştiinţifică II la Centrul de Studii Transilvane (din 2021), membră a Institutului de Istorie Ecleziastică al Universităţii „Babeş-Bolyai” (din 2005), membră (din 2011) a grupului român extern al Institutului pentru Studierea Risorgimentoului și a Social Science History Association (din 2017), membră în boardurile editoriale ale periodicelor Colloquia (din 2005), Astra Sabesiensis (din 2015), Transylvanian Review (din 2021), coordonatoare de proiecte naționale de cercetare, participantă la numeroase manifestări științifice internaționale, precum Congresul Internațional de Științe Istorice (Jinan, China, 2015), Conferința Europeană de Științe Sociale (Valencia, Spania, 2016), conferințele internaționale anuale ale Asociației de Istoria Științelor Sociale (SSHA, 2017-2019, SUA). Premiul „George Barițiu” al Academiei Române (2015) și Premiul pentru excelență didactică al Universității „Babeș-Bolyai” (2015).
Publicații

În volum
Autor

O episcopie şi un ierarh: Înființarea și organizarea Episcopiei Greco-Catolice de Gherla în vremea episcopului Ioan Alexi (1853-1863). Cluj-Napoca, 2003, 316 p.
Vizitele nunțiilor apostolici vienezi în Transilvania (1855-1868). 2 vol. Cluj-Napoca, 2003, 332 + X + 521 p.
Affirming Identity: The Romanian Greek-Catholic Church at the Time of the First Vatican Council. Trad. Carmen Veronica Borbély. Milano, 2013, XLII + 442 p.

Coord./ed., colaboratoare
Biserică, societate, identitate: In honorem Nicolae Bocşan. [În colaborare cu Rudolf Gräf, Sorin Mitu și Ion Cârja]. Cluj-Napoca, 2007, 920 p.
Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI): Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca. [În colaborare cu Nicolae Bocşan și Ion Cârja]. Cluj-Napoca, 2009, 617 p.
Aspects of Confessional Diversity within the Romanian Space. [În colaborare cu Ioana Mihaela Bonda şi Cecilia Cârja]. Cluj-Napoca, 2010. [TR, XIX, supl. 3, 2010].
Identitate şi alteritate 5: Studii de istorie politică şi culturală. [În colaborare cu Constantin Bărbulescu et al.]. Cluj-Napoca, 2011, 360 p.
Specific românesc şi confluenţe central-europene: Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani. [În colaborare cu Iosif Marin Balog și Ion Cârja]. Cluj-Napoca, 2012, 380 p.
Popa-Andrei, Mirela, coord. Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română Unită (1853-1918): Dicționar. [În colaborare cu Diana Maria Covaci et al.]. Cluj-Napoca, 2013, 454 p.
Dal cuore dell’Europa: Ommagio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta și Ioan Bolovan]. Cluj-Napoca, 2015, 420 p.
Guida, Francesco, coord. Marele Război și Europa danubiano-balcanică. [În colaborare cu Monica Fekete]. Cluj-Napoca, 2016, 234 p.
Berciu-Drăghicescu, Adina, coord. Eroinele României Mari: Destine din Linia Întâi. [În colaborare cu Adina Berciu-Drăghicescu et al.]. București, 2018, 485 p.
Persuading Minds: Propaganda and Mobilisation în Transylvania during World War I. [În colaborare cu Teodora-Alexandra Mihalache]. Berlin, 2018, 238 p.

În periodice și vol. colective
L’istituzione del capitolo nella Chiesa Romena Greco-Cattolica nelle discussioni dei fori pontificali e imperiali. ED, XI, 2000, p. 237-272.
The Perception of a Frontier Spiritual Universe: Ruthenians, Uniate Romanians and Southern Slavs during the Years of Austrian Neo-Liberalism. Colloquia, X-XI, 1-2, 2004, p. 143-157.
Biserică şi Stat în monarhia dunăreană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: Cadrul juridic, prevederi şi consecinţe. SUBB Theol. Cath., LV, 2, 2010, p. 21-51.
L’Herbartismo în Transilvania nella seconda metà dell’Ottocento. In La scuola degli Asburgo: Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918), ed. Simonetta Polenghi, p. 265-285. Torino, 2012.
The Romanian Students from St. Athanasius Greek College in Rome: Their Attitudes, Inner Experiences and Contact (1857-1918). RSR, XCIX, supl. la fasc. III, 2012, p. 129-146.
The Selection and Promotion of the Romanian Ecclesiastical Elite in Transylvania: The Case of the Metropolitan of Blaj during the Final Years of the World War I. In Economic and Social Evolutions at the Crossroads of the World-System: Eastern and Central Europe from the Early Modern Age to the Twenteeth Century, ed. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf şi Cristian Luca, p. 173-185. Cluj-Napoca, 2013 [TR, XXII, supl. 2].
Being Wife and Husband during World War I: A Transylvanian Cultural Perspective. TR, XXV, 2016, p. 16-27.
Children during a Time of War: A Transylvanian Perspective on World War I. In World War I: The Other Face of the War, ed. Ioan Bolovan et al., p. 303-318. Cluj-Napoca, 2016.
Chiesa greco-catholica romena. In Oriente Catholico, ediţia a V-a, ed. G. Rigotti, p. 405-427. Roma, 2017.
Războiul în cuvinte: Scrisori ale românilor transilvăneni din vremea Marelui Război. In Din modernitate spre contemporaneitate: Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Valentin Orga et al., p. 231-240. Cluj-Napoca, 2017. Refugees in Their Own Country: Women, Children and Elderly People Caught up in the Transylvanian Theaters of War during the Great War. TR, XXVIII, 1, 2019, p. 3-18.