Ioan – Aurel POP

 • 07/04/2023
Acad. Ioan - Aurel POP

(1 ian. 1955, Sântioana, regiunea Cluj)

Acad. Ioan-Aurel Pop este directorul Centrului de Studii Transilvane, profesor universitar dr. la Catedra de istorie medie și istoriografie a Facultății de Istorie și Filosofie – Universitatea Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; autor al numeroase cărți și articole cu subiecte din istoria medie a Transilvaniei, istoria medie a României, istoria central-europeană în Evul Mediu etc.

Medievist, specialist în istoria Transilvaniei medievale, structura etnoconfesională a Regatului Ungariei şi Voievodatului Transilvaniei până la 1600, raporturile româno-ungare în secolele IX-XVI, geneza şi afirmarea naţiunilor medievale, istoria culturii medievale şi moderne româneşti, paleografie latină, editor de izvoare istorice medievale referitoare la Transilvania, cu deosebire la Ţara Haţegului şi Maramureş. Autor, coautor și coordonator a peste 70 de cărți, ediții de izvoare istorice, tratate și manuale universitare și a peste 500 de studii, articole, recenzii, dări de seamă, cronici, prefețe și postfețe în cărți, volume colective, reviste de specialitate și publicații de cultură.

Studii și specializări

Studii preuniversitare la Liceul „Andrei Șaguna” din Braşov (1970-1974), universitare în istorie la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, șef de promoție (1974-1979), dr. în istorie (coord. acad. Ștefan Pascu) la Universitatea „Babeș-Bolyai” (1989). Stagii de specializare şi documentare în Franţa, Italia, Austria, Ungaria, Germania (1990-2002).

Carieră

Profesor de istorie la Liceul Industrial nr. 6 din Cluj-Napoca (1979-1984), asistent (1984-1990), lector (1990-1992), conferențiar (1992-1996) şi profesor (din 1996) la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, cercetător științific I și director la Centrul de Studii Transilvane (1993-2018), visiting professor la Universitatea din Pittsburgh, SUA (1991-1992), la INALCO, Paris (1998), la Universitatea din Trento (2001), la Universitatea Caʼ Foscari din Veneția (2003-2007), directorul Centrului Cultural Român din New York (1994-1995) și al Institutului Cultural Român din Veneţia (2003-2007), rector al Universității „Babeș-Bolyai” (2012-2020), membru corespondent (2001), titular (2010) și președinte (din 2018) al Academiei Române, vicepreședinte și (din 2015) președinte al Comitetului Național al Istoricilor din România, vicepreședinte și președinte (2016, 2018-) al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, membru în Comisia de Istoria Relaţiilor Internaţionale din cadrul Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice (Milano) (1990), membru al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere din Paris (1999), al Ateneo Veneto (2005), al Academiei Europene de Științe și Artă din Salzburg (2013), al Accademia Nazionale Virgiliana din Mantova (2015), membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei (2015), membru al Uniunii Scriitorilor din România (2017), al Consiliului științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, membru de onoare al Fundației Culturale și de Caritate pentru Protejarea Patrimoniului Cultural Național „Carpatica”, director și membru în numeroase proiecte de cercetare științifică, naționale și internaționale, editor general al noii serii „Mélanges d’histoire générale”, membru în colegiile (comitetele) științifice ale periodicelor Transylvanian Review (director din 1994), Revue Roumaine d’Histoire (redactor-șef), Magazin istoric, Memoriile Secției de Științe Istorice și Arheologie, Analele Universității Ovidius din Constanța – Seria Istorie, Academica, Revista de Istorie a Moldovei, Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Ephemeris Dacoromana, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Revista Arhivelor, Anuarul Arhivelor Mureșene, Studia Universitatis Petru Maior Series Historia, Brukenthal: Acta Musei, Akademos, Banatica, Acta Musei Napocensis: Historica, Transilvania, Mediaevalia Transilvanica, Eurolimes, Xenopoliana, Crisia, Acta Terrae Septemcastrensis, Orașul etc. Doctor honoris causa al universităților din Alba Iulia, Timișoara, Oradea, Cahul, Galați, Sibiu, al Universității de Stat din Chișinău, al Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău, al Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș, al Universității din Craiova și al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

  • Premiul „George Barițiu” al Academiei Române (1991),
  • Premiul de excelență al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni (2011), 
  • Premiul Media de excelență, din partea Gazetei de Cluj (2011), 
  • Premiul „Nicolae Iorga” al Fundației Culturale Magazin Istoric (2017), 
  • Marele Premiu „George Apostu” (2017), 
  • Premiul Media de excelență, din partea ziarului Făclia (2017), 
  • Premiul „Centenarul Marii Uniri”, din partea Muzeului Național al Literaturii Române (2018), 
  • Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, din partea președintelui României (2010), 
  • Ordinul de Onoare, din partea președintelui Republicii Moldova (2010), 
  • „Crucea Transilvană”, din partea Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului (2014), 
  • Comandor al Ordinului Militar de România (2014), 
  • Ordinul Național „Steaua României” în grad de cavaler (2015), 
  • „Crucea Șaguniană pentru mireni”, din partea Mitropoliei Ardealului (2015), 
  • Diploma „Meritul Academic”, din partea Academiei Române (2015), 
  • „Crucea Nordului pentru mireni”, din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord (2016), 
  • Ordinul „Palmes Académiques” în grad de cavaler, din partea Republicii Franceze (2016), 
  • Ordinul „Steaua Italiei” în grad de comandor, din partea Republicii Italiene (2016), 
  • Ordinul Coroana României în grad de comandor (2020). 
  • Cetățean de onoare al municipiilor Gherla (2017), Cluj-Napoca (2018), București (2018) și Iași (2018).
Publicații

Autor

 • Instituții medievale românești: Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI. Cluj-Napoca, 1991, 256 p.
  Istoria medie a României: Formarea statelor medievale românești (sec. XII-XIV): Texte istoriografice. [În colaborare cu Pompiliu Teodor și Nicolae Edroiu]. Cluj-Napoca, 1991, 204 p.
 • Etnie și confesiune în Transilvania: secolele XIII-XIX. [În colaborare cu Nicolae Bocșan și Ioan Lumperdean]. Oradea, 1994, 188 p. Versiune în limba franceză: Ethnie et confession en Transylvanie (du XIIIe au XIXe siècles). Trad. Ana Rodica Tomoiagă. Cluj-Napoca, 1996, 205 p.
 • Istoria Transilvaniei medievale: de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul. Cluj-Napoca, 1996, 293 p. Ediția a II-a: Cluj-Napoca, 1997, 274 p.
 • Românii și maghiarii în secolele IX-XIV: Geneza statului medieval în Transilvania. Cluj-Napoca, 1996, 245 p. Ediția a II-a, revăzută și adăugită: Cluj-Napoca, 2003, 289 p. Versiune în limba engleză: Romanians and Hungarians from the 9th to the 14th Century: The Genesis of the Transylvanian Medieval State. Trad. Cristina Felea și Veronica Csorvási. Cluj-Napoca, 1996, 255 p.
 • Geneza medievală a națiunilor moderne (secolele XIII-XVI). București, 1998, 231 p.
 • Națiunea română medievală: Solidarități etnice românești în secolele XIII-XVI. București, 1998, 179 p.
 • Românii și România: O scurtă istorie. București, 1998, 166 p. Versiune în limba engleză: Romanians and Romania: A Brief History. Trad. Alexandru Dumitrescu și Ioana Nan. Boulder-New York, 1999, 150 p. Versiune în limba italiana: I romeni e la Romania: Una breve storia. Trad. Giuseppe Munarini. Cluj-Napoca, 2004, 276 p. + 5 hărți. Versiune în limba germană: Die Rumänen und Rumänien: Eine kurze Geschichte. Trad. Rudolf Gräf. Klausenburg, 2005, 278 p.+ 6 hărți. Ediția a II-a, revizuită: Klausenburg, 2007, 278 p. + 6 hărți. Versiune în limba spaniolă: Los Rumanos y Rumanía: Una breve historia. Trad. Iulia Bobăilă. Cluj-Napoca, 2006, 268 p. + 6 hărți.
 • Istoria, adevărul şi miturile (Note de lectură). București, 2002, 392 p. Ediția a II-a: Bucureşti, 2014, XXII + 401 p. Ediția a III‑a, revăzută și adăugită: Cluj-Napoca, 2018, 382 p.
 • Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicile braşovene din secolele XVII-XVIII). Cluj-Napoca, 2003, 339 p. Ediția a II-a: Cluj-Napoca, 2011, 272 p.
 • Silviu Dragomir și dosarul Diplomei Cavalerilor Ioaniți. [În colaborare cu Sorin Șipoș]. Cluj-Napoca, 2009, 210 p. Versiune în limba franceză: Silviu Dragomir et le dossier du Diplôme des Chevaliers de St. Jean. Trad. Liana Lăpădatu. Cluj-Napoca, 2012, 221 p.
 • Istoria românilor. București-Chișinău-Cluj, 2010, 192 p. Versiune în limba chineză: Beijing, 2018, 275 p. Versiune în limba bielorusă: Minsk, 2019, 231 p.
 • „Din mâinile valahilor schismatici…” Românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV). București, 2011, 381 p. Ediția a II‑a, revăzută, adăugită și ilustrată: Cluj-Napoca, 2017, 530 p. Versiune în limba engleză: „De manibus Valachorum scismaticorum…” Romanians and Power in the Mediaeval Kingdom of Hungary: The Thirteenth and Fourteenth Centuries. Trad. Carmen-Veronica Borbély. Frankfurt am Main etc., 2013, 516 p.
 • Transilvania medievală. [În colaborare cu Ștefan Socaciu]. Cluj-Napoca, 2011, 274 p. [Album în română, engleză, maghiară și germană].
 • Un italian la București: Luigi Cazzavillan (1852-1903). [În colaborare cu Ion Cârja]. Cluj-Napoca-Vicenza, 2011, 216 p. Versiune în limba italiană: Un italiano a Bucarest: Luigi Cazzavillan (1852-1903). Cluj-Napoca-Roma, 2011-2012, VIII + 246 p.
 • Biserică, societate și cultură în Transilvania secolului al XVI-lea: Între acceptare și excludere. București, 2012, 132 p. + 50 il.
 • Pentru o comunitate a egalilor. Cluj-Napoca, 2012, 51 p.
 • Istoria Transilvaniei. [În colaborare cu Ioan Bolovan]. Cluj-Napoca, 2013, 380 p. Ediția a II-a, revăzută și adăugită: Cluj-Napoca, 2016, 411 p. Versiune în limba franceză: Histoire de la Transylvanie. Prefață de Alain Vuillemin. Postfață de Dinu Flamand. Trad. Liana Lapadatu. S.l. [Cordes-sur-Ciel], 2016, 370 p. Ediția a II-a: Cordes-sur-Ciel-Cluj-Napoca, 2018, 370 p. Versiune în limba italiană: Storia della Transilvania. Trad. Maria Floarea Pop. Milano, 2018, 429 p. Versiune în limba slovacă: Dejiny Sedmohradska. Trad. Jana Páleníková, Peter Kopecký și Martin Dorko. Bratislava, 2018, 374 p. Versiune în limba germană: Geschichte Siebenbürgens. Trad. Werner Kremm și Sigrid Kuhn. Ludwigsburg, 2020, 521 p.
 • Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania: How the Jesuits Dealt with the Orthodox and Catholic Ideas. Prefață de Norman Housley. Lewiston etc., 2014, IV + 217 p.
 • Eminescu şi Transilvania (sau Elogiul culturii naţionale româneşti). Locul românilor în Europa – la confluenţa Occidentului latin cu Orientul bizantin. Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau Cum am devenit moldovean…). Cluj-Napoca, 2014, 71 p.
 • Transilvania/Transylvania: Album. [În colaborare cu Ștefan Socaciu]. Cluj-Napoca, 2014, 349 p.
 • Identitatea românească: Felul de a fi român de-a lungul timpului. Bucureşti, 2016, 216 p.
 • Transilvania, starea noastră de veghe. Cuvânt-înainte de Mircea Muthu. Cluj-Napoca, 2016, 298 p.âA Short Illustrated History of the Romanians. Trad. Carmen-Veronica Borbély. București, 2017, 239 p. Ediția a II-a: București, 2019, 336 p. Versiune în limba română: Scurtă istorie ilustrată a românilor. București, 2018, 333 p.
 • De vertice montis: Feleacul, Clujul și Transilvania în Evul Mediu. [În colaborare cu Daniela Marcu Istrate, Tudor Sălăgean și Alexandru Simon]. Cluj-Napoca, 2017, 160 p.
 • Centenarul Marii Uniri a românilor: O istorie în imagini/Romania’s Great Union Centennial: A Visual History. București, 2018, 272 p.
  Istoria ilustrată a românilor pentru tineri. Bucureşti-Chişinău-Cluj, 2018, 240 p.
 • Re de Dacia: Un proiect de la sfârșitul Evului Mediu. [În colaborare cu Alexandru Simon]. Cluj-Napoca, 2018, 257 p.
 • De la romani la români: Pledoarie pentru latinitate. București-Chișinău, 2019, 368 p.
 • Istoria României moderne. București, 2019, 248 p.
 • Românii: Eseuri despre Unire. Cluj-Napoca, 2019, 338 p.
 • Scurtă istorie a românilor. București, 2019, 526 p.
 • Veghea asupra limbii române. București, 2020, 240 p.
 • Hunedoreștii: O familie europeană. Cluj-Napoca, 2021, 458 p.

Coord./ed.
Izvoare privind Evul Mediu românesc: Țara Hațegului în secolul al XV-lea (1402-1473). [În colaborare cu Adrian Andrei Rusu și Ioan Drăgan]. Vol. I. Cluj-Napoca, 1989, 326 p.
O istorie a românilor: Studii critice. [În colaborare cu Stephen Fischer-Galați și Dinu C. Giurescu]. Cluj-Napoca, 1998, 409 p. Versiune în limba albaneză: Historia e Rumanisë. Trad. Dionis Bubani. Tirana, 2001, 392 p. Versiune în limba italiană: Una storia dei Romeni: Studi critici. Trad. Giuseppe Munarini și Iulian Mihai Damian. Cluj-Napoca, 2003, 486 p. Versiune în limba franceză: Une histoire des Roumains: Études critiques. Trad. Marily Le Nir. Paris, 2013, 451 p.
Istoria Transilvaniei. [În colaborare cu Thomas Nägler și András Magyari]. 3 vol. Cluj-Napoca, 2003-2008, 373 p. + 13 anexe, 448 p. + 16 p. il., 723 p. + 32 p. il. Ediția a II-a: Cluj-Napoca, 2009, 381 p. + 13 anexe (vol. I), 2007, 448 p. + 16 p. il (vol. II). Ediția a III-a: Cluj-Napoca-Deva, 2016. Versiune în limba engleză: The History of Transylvania. Trad. Bogdan Aldea et al. 3 vol. Cluj-Napoca, 2005-2010, 388 p. + 12 anexe, 448 p. + 16 p. il., 743 p. + 30 p. il.
Istoria României: Compendiu. [În colaborare cu Ioan Bolovan]. Cluj-Napoca, 2004, 809 p. + 15 hărți. Ediția a II-a: Cluj-Napoca, 2007, 827 p. + 20 hărți. Versiune în limba rusă: История Румынии. Trad. Vitalie Văratec, V. N. Misenko și N. N. Ciukanova. Moskva, 2005, 678 p. Versiune în limba engleză: History of Romania: Compendium. Trad. Viorica Baciu et al. Cluj-Napoca, 2006, 820 p. + 21 hărți.
Le Clerc, Antoine François. Memoriu topografic și statistic asupra Basarabiei, Valahiei și Moldovei, provincii ale Turciei în Europa. [În colaborare cu Sorin Șipoș]. Trad. Delia-Maria Radu. Cluj-Napoca, 2004, LII + 90 p.
Patrimoniul cultural al României: Transilvania. [În colaborare cu Marius Porumb]. Cluj-Napoca, 2004, 292 p. [Album în română, engleză, franceză, germană și italiană]. Ediția a II-a, revăzută: Cluj-Napoca, 2007, 292 p.
Patrimoniul natural și cultural al României: Munții Apuseni. [În colaborare cu Marius Porumb]. Cluj-Napoca, 2006, 296 p. [Album în română, engleză, franceză, italiană și germană].
A Century in the History of East-Central Europe: From the Political Hegemony of the Anjous to the Dynastic Supremacy of the Jagiellonians (Late 1300s-Early 1500s). [În colaborare cu Iulian Mihai Damian, Tudor Sălăgean și Alexandru Simon]. Cluj-Napoca, 2008, 418 p.
A Century in the History of Transylvania: The Later Crusades, Humanism, Church Union and Social Mobility at the End of the Middle Ages (1387-1490). [În colaborare cu Ioan Drăgan, Tudor Sălăgean și Alexandru Simon]. Cluj-Napoca, 2008, 416 p.
Județul Cluj. [În colaborare cu I. Maxim Danciu]. Cluj-Napoca, 2008, 286 p. [Album în română, maghiară, engleză și germană].
Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time. [În colaborare cu Ana Dumitran, Loránd Mádly și Alexandru Simon]. Cluj-Napoca, 2009, 564 p. + 32 il.
Istoria ilustrată a României. [În colaborare cu Ioan Bolovan]. București, 2009, 608 p. Ediția a II-a: București, 2016, 608 p.
Pe urmele trecutului: Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. [În colaborare cu Susana Andea]. Cluj-Napoca, 2009, 724 p.
Worlds in Change: Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. [În colaborare cu Christian Gastgeber, Oliver Jens Schmitt și Alexandru Simon]. Cluj-Napoca, 2009, 444 p. [TR, XVIII, supl. 2].
Călător prin istorie: Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani. [În colaborare cu Ioan Bolovan]. Cluj-Napoca, 2010, 644 p.
Cluj-Napoca şi ornamentele sale neştiute: Vârsta de fier. [În colaborare cu Szabó Tamás și Ștefan Socaciu]. Cluj-Napoca, 2010, 251 p. [Album în română, engleză, germană și maghiară].
Diplome maramureșene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecția lui Ioan Mihalyi de Apșa. [În colaborare cu Mihai Dăncuș, Adinel Dincă și Andreea Mârza]. București, 2010, 465 p. Ediția a II-a, revăzută și adăugită: Cluj-Napoca, 2012, 503 p.
Pursuing Diversity: Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan și Ioan Bolovan]. Cluj-Napoca, 2010, 160 p. [TR, XIX, supl. 1].
Sfântul Ierotei, episcop de Alba Iulia (sec. X). [În colaborare cu Jan Nicolae și Ovidiu Panaite]. Alba Iulia, 2010, 334 p.
Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX: Lucrările Conferinței Internaționale „Asociaționism și naționalism cultural: 150 de ani de la întemeierea Astrei”: Cluj-Napoca, 22-24 septembrie 2011. [În colaborare cu Liviu Maior și Ioan Bolovan]. Cluj-Napoca, 2011, 352 p.
Cluj Arena. [În colaborare cu Ștefan Socaciu]. Cluj-Napoca, 2011, 311 p. [Album în română, engleză, maghiară și germană].
Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din România și Rusia (Cluj-Napoca, 6-11 septembrie 2010). Cluj-Napoca, 2011, 290 p.
Matthias Corvinus und seine Zeit: Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. [În colaborare cu Christian Gastgeber, Ekaterini Mitsiou, Mihailo Popović, Johannes Preiser Kapeller și Alexandru Simon]. Wien, 2011, 256 p.
Silviu Dragomir: 120 de ani de la naștere. [În colaborare cu Sorin Șipoș]. Oradea, 2011, 228 p.
Textus Testis: Documentary Value and Literary Dimension of the Historical Text. [În colaborare cu Sorin Șipoș și Dan Octavian Cepraga]. Cluj-Napoca, 2011, 281 p. [TR, XX, supl. 3].
Tradiție și inovație în învățământul agricol din Transilvania: Istoria Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Vol. I, De la începuturi până în 1945. [În colaborare cu Doru Pamfil și Ioan Bolovan]. Cluj-Napoca, 2011, 226 p. Ediția a II-a: Cluj-Napoca, 2015, 227 p.
200 de ani din istoria românilor dintre Prut și Nistru, 1812-2012. [În colaborare cu Ioan Scurtu]. Chișinău-București, 2012, 214 p.
Istoria românilor. Vol. IV, De la universalitatea creștină către Europa „patriilor”. [În colaborare cu Camil Mureșanu și Ștefan Ștefănescu]. Ediția a II-a, revizuită și adăugită. București, 2012, 1031 p. + 79 planșe.
Italy and Europeʼs Eastern Border (1204-1669). [În colaborare cu Iulian Mihai Damian, Mihailo Popović și Alexandru Simon]. New York-Oxford-Wien, 2012, 358 p.
The Union of Florence: Prequels and Aftermath. [În colaborare cu Christian Gastgeber, Ekaterini Mitsiou, Mihailo Popović, Johannes Preiser Kapeller și Alexandru Simon]. New York etc., 2014, 284 p.
Dal cuore dell’Europa: Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni. [În colaborare cu Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan și Ana Victoria Sima]. Cluj-Napoca, 2015, 420 p.
Istoriografia în secolul XXI: Noi generații, alte abordări. [În colaborare cu Gheorghe Cliveti]. Iași, 2016, 378 p. [AIIX, LII, supl.].
Istoria ilustrată a României și a Republicii Moldova. [În colaborare cu Ioan Bolovan]. Ediția a III-a, adăugită. 6 vol. București-Cluj-Napoca-Iași-Chișinău, 2017, 576 p.
Între pasiune şi profesie: Istoriografia românească la început de mileniu. [În colaborare cu Ioan Bolovan și Oana Mihaela Tămaș]. Cluj-Napoca, 2017, 295 p.
Historia Transylvaniae: Transilvania în cinci secole de cartografie. [În colaborare cu Adrian Năstase și Mihai Gribincea]. București, 2018, 335 p.

Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova. [În colaborare cu Ioan Bolovan]. București-Chișinău, 2018, 816 p.

Nicolae Bocșan: Istoria sub semnul Generozității și Umanității. [În colaborare cu Ioan Bolovan și Mihaela Bedecean]. Cluj-Napoca, 2018, 617 p.
Storiografia medievistica in Romania: l’ultimo quarto di secolo: Atti del Convegno di studio (Roma-Orte, 19-20 gennaio 2017). [În colaborare cu Massimo Miglio]. Roma, 2018, 212 p.
Uniți prin știință: Ediție dedicată Centenarului Unirii. [În colaborare cu Gheorghe Duca]. București-Cluj-Napoca-Chișinău, 2018, 392 p.
Construind Unirea cea Mare. [În colaborare cu Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana Victoria Sima și Teodor Laurențiu Popescu]. 8 vol. Cluj-Napoca, 2019, 894 + 944 + 994 + 962 + 1274 + 1410 + 788 + 1234 p.
Făclia Unirii celei Mari: Gânduri la Centenar. [În colaborare cu Cecilia Cârja]. Cluj-Napoca, 2019, 228 p.

În periodice și vol. colective
Încercări de imixtiune în Ţara Haţegului în veacul XV. AIIAC-N, XXV, 1982, p. 39-52.
The Ethno-Confessional Structure of Medieval Transylvania and Hungary = Bulletin of the Center for Transylvanian Studies, III, 4, 1994, p. 1-49.
Church and State in Eastern Europe During the Fourteen Century: Why the Romanians Remained in the Orthodox Area. EEQ, XXIX, 3, 1995, p. 275-284.
The Religious Situation of the Hungarian Kingdom in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. In Religious Quest and National Identity in the Balkans, ed. Celia Hawkesworth, Muriel Heppel și Harry Norris, p. 78-90. London, 2001.
Dalla Crociata alla pace: Documenti veneziani riguardanti i rapporti tra le potenze cristiane e l’Impero ottomano all’inizio del XVI secolo. In L’Italia e l’Europa Centro-Orientale attraverso i secoli: Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali, ed. Cristian Luca, Gianluca Masi și Andrea Piccardi, p. 95-107. Brăila-Venezia, 2004.
Percezioni orientali delle conseguenze della IV Crociata (1204). SE, 23, 2005, p. 221-240.
The Expedition of the Sultan in 1538 in Moldavia (in the View of an Italian Author). Colloquia, XIII, 1-2, 2006, p. 257-271.
The Names in the Family of King Matthias: From Old Sources to Contemporary Historiography. In Matthias Rex 1458-1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance, ed. Elek Bartha, Róbert Keményfi și Kata Zsófia Vincze, p. 11-40. Debrecen, 2012.
Kleine Geschichte der Ethnonyme. Rumäne (Rumänien) und Walache (Walachei). TR, XXIII, 2, 2014, p. 68-86; XXIII, 3, 2014, p. 81-87.
Sultan Mehmed II’s Wallachian Campaign of 1462 in Italian Reports. In The Lower Danube in the Middle Ages: Crusading, Commerce and Ethnicity (1200s-1500s), ed. Adrian Magina, Alexandru Simon și Vratislav Zervan, p. 155-168. New York etc., 2014.
Transylvania’s Estate Assemblies in the 13th and the 14th Centuries. Südost-Forschungen, 73, 1, 2014, p. 374-395.
La città di Cluj e la Riforma protestante nel XVI secolo. TR, XXVI, 3, 2017, p. 16-37.
A 1499 Italian Source on the Ottoman-Polish-Moldavian Rapports. In Laudator temporis acti: Studia in memoriam Ioannis A. Božilov, vol. I, Religio, Historia, ed. I. A. Biliarsky, p. 391-401. Serdicae [Sofia], 2018.
De la universalitatea creștină către Europa Patriilor. In Istoria românilor, vol. I, coord. Dan Berindei și Dorina Rusu, p. 313-456. București, 2018.

In honorem Istoria ca datorie: Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan și Ovidiu Ghitta. Cluj-Napoca, 2015, 1082 p.
Tradiții istorice românești și perspective europene: In Honorem Academician Ioan-Aurel Pop, coord. Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga și Ion Gumenâi. Oradea-Chișinău, 2015, 580 p.
I. B., M.-Gh. A