George STATE

George STATE
(13 mart. 1979, Botoșani, jud. Botoșani)
Poet, redactor, traducător.
Studii și specializări
Studii preuniversitare la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din Suceava (1994-1998), universitare la Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția filosofie, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1998-2002), master (2002-2003) și doctorat (susținerea tezei în 2013) la aceeași universitate.
Carieră
Redactor asociat la editurile Idea (din 2007) și Tact (din 2009), pentru care a și tradus (singur sau în colaborare) diverse scrieri teoretice de Walter Benjamin, Boris Groys, Karl Löwith, Peter Szondi, Jacob Taubes ș.a. Redactor la Centrul de Studii Transilvane (din 2013).
Publicații

În volum
Autor
Crux. București, 2016, 81 p.
Ed./coord.
Savu, Șerban. drifting. Cluj-Napoca, 2019, 239 p. [În colaborare cu Mihai Pop].
Traducător
Celan, Paul. Opera poetică. 2 vol. Iași, 2019, 311 + 549 p.
Trakl, Georg. Grodek. București, 2020, 169 p.
—. Dezolare și alte proze. Cluj-Napoca, 2021, 64 p.
Colaborări cu eseuri (despre Paul Celan, Georg Trakl ș.a.), recenzii (la cărți de Peter Sloterdjik, Andrei Corbea etc.) și traduceri (Hanna Rajs, Adam Zagajewski ș.a.) în revistele Observator cultural, Apostrof, Poesis internațional etc.