Maria-Nicoleta GHITTA

Maria - Nicoleta GHITTA
(12 ian. 1964, Cărăşeu, regiunea Maramureș)
Istoric, specialistă în problema națională și chestiunea minorităților în perioada interbelică, naționalismul și antisemitismul interbelic. Coautoare și coordonatoare a două cărți și a circa 50 de studii, articole și recenzii în reviste de specialitate și de cultură și în volume colective.
Studii și specializări
Studii liceale la Liceul nr. 6 (actualmente Colegiul „Ioan Slavici”) Satu Mare (1978-1982), universitare de filosofie-istorie la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1983-1987), dr. în istorie (coord. prof. univ. dr. Toader Nicoară) la Universitatea „Babeş-Bolyai” (2020), cu teza „Clujul universitar şi geneza noului naţionalism (1919-1925)”. Stagii de specializare cu bursă doctorală „Felix Posen”, acordată de International Center for the Study of Antisemitism, la The Hebrew University of Jerusalem (2002-2003), la Budapesta (1996, 2004), la Roma (1998, 2000, 2016), la Pisa (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008), la Paris (2002).
Carieră
Profesor de istorie şi ştiinţe sociale la Şcoala Generală nr. 12, Liceul „Ioan Slavici” şi Liceul Teoretic „Doamna Stanca” din Satu Mare (1987-1991), cercetător ştiințific (din 1991) la Centrul de Studii Transilvane, cadru didactic asociat (1995-2007) la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universității „Babeş-Bolyai”, redactor al Buletinului Centrului de Studii Transilvane (1991-2001), membră în stafful editorial al Transylvanian Review. Participări la conferințe științifice naționale și internaționale în țară și peste hotare, la Ravenna (2004), Ierusalim (2005) ș.a.
Publicații

În volum
Coord./ed.

Centrul de Studii Transilvane 1991-2001. [În colaborare cu Vasile Sălăjan]. Cluj-Napoca, 2001, 122 p.
Dilemele convieţuirii: Evrei şi neevrei în Europa Central-Răsăriteană/Dilemmes de la cohabitation: Juifs et Non-Juifs en Europe centrale-orientale. [În colaborare cu Ladislau Gyémánt]. Cluj-Napoca, 2006, 202 p.

În periodice și vol. colective
Între ideologie şi mentalitate: Problema minorităţilor din Transilvania în primul deceniu interbelic. In Identitate şi alteritate: Studii de imagologie II, coord. Nicolae Bocşan, Sorin Mitu şi Toader Nicoară, p. 333-348. Cluj-Napoca, 1998.
Assuming the Majority Status: The Standpoint on the National Minority Question in the Inter-War Period. In Romania and European Integration, ed. Ovidiu Pecican, p. 68-88. Cluj-Napoca, 1999.
Antisémitisme dans la Transylvanie de l’entre-deux-guerres: Méthodologie. TR, IX, 3, 2000, p. 14-30.
„Problema evreiască” în context multietnic: Transilvania interbelică. AICSUGS, III-IV, 2000-2001, p. 98-107.
Ideologi antisemiţi interbelici: un necunoscut (I. C. Cătuneanu) şi „locotenentul din Ardeal” (Ion I. Moţa). In Tentaţia istoriei: În memoria profesorului Pompiliu Teodor, coord. Nicolae Bocșan, Ovidiu Ghitta şi Doru Radosav, p. 255-287. Cluj-Napoca, 2003.
Riflessioni sulla „questione ebraica” in Romania, ieri e oggi. In Pagine di storia della Shoah: Nazifascismo e collaborazionismo in Europa, ed. Alessandra Chiappano şi Fabio Minazzi, p. 261-277. Milano, 2005.
The 1922-1923 Student Revolt at Cluj University and Its Anti-Jewish Aspect. JREE, 1-2 (54-55), 2005, p. 91-108.
Interwar Anti-Semitic Ideologists in Transylvania: A Professor and a Student. TR, XV, 3, 2006, p. 89-110.
Guerra dopo guerra: L’autunno 1922 all’Università di Cluj. In Războiul şi societatea în secolul XX/Guerra e società nel XX secolo, coord. Gheorghe Mândrescu şi Giordano Altarozzi, p. 167-178. Cluj-Napoca, 2007.
Un episod timpuriu din organizarea naționalismului interbelic: „Acţiunea Românească” (1923-1925). In Spiritualitate şi cultură europeană: Volum dedicat Profesorului Ladislau Gyémánt la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Alina Branda, Ion Cuceu şi Claudia Ursuţiu, p. 103-115. Cluj-Napoca, 2007.
„Acţiunea Românească” (1923-1925): The Circumstances of Its Establishment. TR, XVII, 2, 2008, p. 93-103.
Un episod violent al „luptei studenţeşti”: Oradea, 1927. In Istoria Culturii, Cultura Istoriei: Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, coord. Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga şi Iulia Pop, p. 302-309. Cluj-Napoca, 2010.
La Transylvanie et ses minorités aux yeux d’un historien roumain: Silviu Dragomir. TR, XXI, supl. 3, 2012, p. 223-236.
Memory and Identity: Several Jewish Experiences from the End of the War (1944-1945). TR, XXI, 3, 2012, p. 19-34.
Dr. Ioan Mihu and the „Romanian-Hungarian Peace” of 1910: The History of a Failure. TR, XXII, 4, 2013, p. 68-85.
A Priest in the „Romanian Action”: Dr. Titus Mălaiu. TR, XXIV, 3, 2015, p. 26-39.
Universitatea din Cluj, anul I: Centrul studenţesc „Petru Maior”. In Istoria ca datorie: Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan şi Ovidiu Ghitta, p. 895-908. Cluj-Napoca, 2015.
Primul congres studenţesc din România Mare: Cluj, 1920. In La graniţa dintre ştiinţe: Istorie, mentalităţi, imaginar: Omagiu profesorilor Simona şi Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani, coord. Ovidiu Ghitta şi Gheorghe Negustor, p. 524-538. Cluj-Napoca, 2017.
Transylvanian Echoes of a European Phenomenon: The Vatican and the National-Christian Movements in the Mid-1920s. TR, XXVI, 4, 2017, p. 84-95.
Changes in the Leadership of the Petru Maior Student Center of Cluj (Spring 1923). TR, XXVII, 4, 2018, p. 87-99.
Ion I. Moţa: An Atypical Leader of the Petru Maior Student Center in Cluj. TR, XXVIII, 4, 2019, p. 90-105.
„Autumn Reschedules”: The Student Movement in Cluj at the Start of the Academic Year 1923-1924. TR, XXIX, 4, 2020, p. 104-118.