Ioan BOLOVAN

Ioan BOLOVAN
(11 aug. 1962, Pâncota, regiunea Banat)

Istoric, specialist în istoria modernă a României, mișcarea națională a românilor din Transilvania, istoria asociațiilor culturale, istoria populației României în secolele XIX-XX, cu insistență pe evoluția demografică a Transilvaniei și istoria familiei românești între 1848 și 1918, istoria regimentelor de graniță din Transilvania, istoria Revoluției de la 1848-1849, istoria Primului Război Mondial. 

Autor și coautor a 22 de cărți, editor și coordonator a circa 50 de cărți, autor și coautor a circa 200 de studii și articole în volume și periodice din țară și străinătate (Marea Britanie, Franța, Germania, Austria, Italia, Grecia, Olanda, Polonia, Rusia, Ungaria, Slovacia, Serbia, Argentina).

Studii și specializări

Studii preuniversitare la Liceul Pedagogic din Arad (1977‑1981), studii universitare de istorie la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1982-1986), dr. în istorie (coord. prof. univ. dr. Nicolae Bocșan) la aceeași universitate (1999). Specializări la Universitatea „Kossuth Lajos” din Debrecen (oct. 1991 – febr. 1992), la Cambridge Group for the History of Population and Social Structure și School of Slavonic and East European Studies din Londra (mart. 1992).

Carieră

Profesor stagiar la Școala Generală Dragu (jud. Sălaj), cercetător, cercetător principal III, cercetător principal II la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca, cumulând funcția de secretar de redacție al Anuarului Institutului de Istorie și pe cea de secretar științific (1993-2001), conferențiar (2001-2008), profesor universitar (din 2008) la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, prorector (2012-2020) al acestei universități, redactor (1992-2007) și cercetător științific I (din 2007) la Centrul de Studii Transilvane, unde, între 2003 și 2007, a îndeplinit funcția de director interimar, director adjunct (2003-2016) și director (din 2016) al Centrului de Studiere a Populației din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca (din 2018), membru corespondent al Academiei Române (din 2018), membru (2008), vicepreședinte (2010-2015), președinte (din 2015-2022) si presedinte de onoare (din 2022) al International Commission for Historical Demography (ICHD), cu sediul la Genevamembru în Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare, membru al ICM Gorizia, Italia (din 2008), membru în Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (din 2020), redactor-șef al Anuarului Institutului de Istorie „George Barițiu” Series Historica și senior editor al Revue Roumaine d’Histoire, evaluator și/sau membru în comitetele de redacție la mai multe reviste naționale și internaționale (Continuity and Change, Journal of Family History, Historical Life Course Studies, Historická demografie, Transylvanian Review, Acta Musei Napocensis: Historia, Crisia, Anuarul Arhivelor Mureșene, Istorija 20. veka, Analele Aradului etc.), expert-evaluator al proiectelor de cercetare CNCS-UEFISCDI, membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului (din 2018). Doctor honoris causa al Universităților „Aurel Vlaicu” din Arad (2018) și Oradea (2019). 

   • Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române (2002),
   • Premiul pentru excelență științifică al Universității „Babeș-Bolyai” (2008 și 2010),
   • Medalia Universităţii „Vasile Goldiş” Arad (2011),
   • titlul „Senior al Cetății”, Cluj-Napoca (2013),
   • diploma „Meritul Academic” (2015),
   • distincția „Crucea Transilvană” a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului (2019).
Publicații

In volum
Germanii din România: Perspective istorice şi demografice. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan]. Cluj-Napoca, 2000, 126 p. Versiune în limba germană: Die Deutschen in Rumänien. Trad. Ela Cosma și Horst Fassel. Cluj-Napoca, 2002, 141 p.
Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918: Contribuţii demografice. Cluj-Napoca, 2000, XXXI + 267 p.
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX: Realităţi etno-confesionale şi politici demografice. Cluj-Napoca, 2000, XI + 154 p.
Consignatio statistico topographica singulorum in Magno Principatu Transylvaniae: Transilvania la 1829-1831. [În colaborare cu Bogdan Crăciun]. Cluj-Napoca, 2003, 231 p.
Revoluţia de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean: Contribuţii istorice şi demografice. [În colaborare cu Adrian Onofreiu]. Cluj-Napoca, 2003, 282 p.
Transylvania in the Modern Era: Demographic Aspects. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan]. Trad. Cristina Caroline Paul. Cluj-Napoca, 2003, 308 p.
The Revolution of 1848-1849 in Transylvania: Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary. [În colaborare cu Gelu Neamțu]. Trad. Liviu Bleoca, Tudor Mărginean și Adina Oltean. Cluj-Napoca, 2004, 178 p.
Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean. [În colaborare cu Adrian Onofreiu]. București, 2006, 380 p.
Familiile din Năsăud în anul 1869: Contribuţii de demografie istorică. [În colaborare cu Adrian Onofreiu și Viorel Rus]. Cluj-Napoca, 2010, 484 p.
Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura poporului român 1863-1918: Contribuţii monografice. Cluj-Napoca, 2011, 230 p.
Ortodoxia în Transilvania: Aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922. [În colaborare cu Alexandru Moraru]. Cluj-Napoca, 2011, 114 p.
Istoria Transilvaniei. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop]. Cluj-Napoca, 2013, 380 p. Ediția a II-a, adăugită: 2016, 411 p. Versiune în limba franceză: Histoire de la Transylvanie. Prefață de Alain Vuillemin. Postfață de Dinu Flamand. Trad. Liana Lăpădatu, S.l. [Cordes-sur-Ciel], s.a. [2016], 370 p. Versiune în limba italiană: Storia della Transilvania. Trad. Maria Floarea Pop. Milano, 2018, 429 p. Versiune în limba slovacă: Dejiny Sedmohradska. Trad. Jana Páleníková, Peter Kopecký și Martin Dorko. Bratislava, 2018, 374 p. Versiune în limba germană: Geschichte Siebenbürgens. Trad. Werner Kremm, în colaborare cu Sigrid Kuhn. Ludwigsburg, 2020, 521 p.
Familiile din Telciu în anul 1869: Perspective demografice și socio-economice. [În colaborare cu Adrian Onofreiu și Mircea Chira]. Cluj-Napoca, 2015, 598 p.
Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: Familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefață de Liviu Maior. Cluj-Napoca, 2015, 207 p.
Ispititoarea Transilvanie: Multiperspectivitate și adevăr în istoria unei provincii. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan]. Cluj-Napoca, 2017, 187 p.

Coord./ed.
Manuilă, Sabin. Studies on the Historical Demography of Romania/Études sur la démographie historique de la Roumanie. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan]. Cluj-Napoca, 1992, 165 p.
The Austrian Military Border: Its Cultural and Political Impact. [În colaborare cu Liviu Maior și Nicolae Bocșan]. Iași, 1994, 118 p.
Sabin Manuilă: Istorie și demografie: Studii privind societatea românească între secolele XVI-XX. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan]. Cluj-Napoca, 1995, 276 p.
Revoluţia de la 1848 în Transilvania: Ancheta Kozma din Munţii Apuseni. [În colaborare cu Gelu Neamțu]. Cluj-Napoca, 1998, 246 p.
Revoluția de la 1848 în Europa Centrală: Perspectivă istorică și istoriografică. [În colaborare cu Camil Mureșanu și Nicolae Bocșan]. Cluj-Napoca, s.a. [2000], 465 p.
Transilvania în epocile modernă și contemporană: Studii de demografie istorică. Cluj-Napoca, 2002, 230 p.
Populație și societate: Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX). [În colaborare cu Corneliu Pădurean]. Cluj-Napoca, 2003, 332 p.
Călători români în Occident (sec. XVII-XX). [În colaborare cu Nicolae Bocșan]. Cluj-Napoca, 2004, 308 p.
Istoria României: Compendiu. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop]. Cluj-Napoca, 2004, 816 p. Versiune în limba rusă: История Румынии. Trad. Vitalie Văratec, V. N. Misenko și N. N. Ciukanova. Moskva, 2005, 678 p. Versiune în limba engleză: History of Romania: Compendium. Trad. Viorica Baciu et al. Cluj-Napoca, 2006, 820 p.
Căsătorii mixte în Transilvania (secolul al XIX-lea și începutul secolului XX). [În colaborare cu Corneliu Pădurean]. Arad, 2005, 302 p.
Concubinage, Illegitimacy and Morality on the Romanian Territory between the 17th and 20th Century. [În colaborare cu Corneliu Pădurean]. Arad, 2005, 216 p.
Transilvania în secolele XIX-XX: Studii de demografie istorică: Omagiu profesorului Liviu Maior. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan și Corneliu Pădurean]. Cluj-Napoca, 2005, 413 p.
Cercetările de istoria populației României (1945-2005): Bibliografie selectivă. [În colaborare cu Bogdan Crăciun]. Cluj-Napoca, 2006, 124 p.
Populația României: Trecut, prezent, viitor: Lucrările Conferinței Internaționale „Populația României: Trecut, prezent și viitor”, Cluj-Napoca – Arcalia 19-22 octombrie 2005: Omagiu profesorului Aurel Răduțiu la împlinirea vârstei de 70 de ani. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan și Traian Rotariu]. Cluj-Napoca, 2006, 590 p.
Om și societate: Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI): Omagiu profesorului Nicolae Bocșan la împlinirea vârstei de 60 de ani. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan și Corneliu Pădurean]. Cluj-Napoca, 2007, 539 p.
Schimbare și devenire în istoria României: Lucrările conferinței internaționale „Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007. [În colaborare cu Sorina Paula Bolovan]. Cluj-Napoca, 2008, 772 p.
Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX. [În colaborare cu Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel și Elena Crinela Holom]. Cluj-Napoca, 2009, 380 p.
Demographic Changes in the Time of Industrialization (1750-1918): The Example of the Habsburg Monarchy. [În colaborare cu Rudolf Gräf, Harald Heppner și Ioan Lumperdean]. Cluj-Napoca, 2009, 392 p. [TR, XVIII, supl. 1].
Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries: From Traditional Model to Contemporary PACS. [În colaborare cu Antoinette Fauve-Chamoux]. Cluj-Napoca, 2009, 818 p. [Supl. RJPS].
Istoria ilustrată a României. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop]. București-Chișinău, 2009, 608 p.
Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. [În colaborare cu Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel și Crinela Elena Holom]. Cluj-Napoca, 2009, 913 p.
Călător prin istorie: Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop]. Cluj-Napoca, 2010, 645 p.
În căutarea fericirii: Viața familială în spațiul românesc în sec. XVIII-XX. [În colaborare cu Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel și Elena Crinela Holom]. Cluj-Napoca, 2010, 361 p. [Supl. RJPS].
Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History: A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux. [În colaborare cu Marie-Pierre Arrizabalaga, Marius Eppel, Jan Kok și Mary Louise Nagata]. Amsterdam, 2010, 593 p.
Pursuing Diversity: Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop și Sorina Paula Bolovan]. Cluj-Napoca, 2010, 160 p. [TR, XIX, supl. 1].
Studii de demografie istorică (sec. XVII-XXI). [În colaborare cu Corneliu Pădurean]. Arad, 2010, 525 p.
Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX: Lucrările Conferinței Internaționale „Asociaționism și naționalism cultural: 150 de ani de la întemeierea Astrei”: Cluj-Napoca, 22-24 septembrie 2011. [În colaborare cu Liviu Maior și Ioan-Aurel Pop]. Cluj-Napoca, 2011, 352 p.
Istoria ca datorie: Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. [În colaborare cu Ovidiu Ghitta]. Cluj-Napoca, 2015, 1082 p.
Primul Război Mondial: Perspectivă istorică și istoriografică/World War I: A Historical and Historiographical Perspective. [În colaborare cu Gheorghe Cojocaru și Oana Mihaela Tămaș]. Cluj-Napoca, 2015, 588 p.
A Global History of Historical Demography: Half a Century of Interdisciplinarity. [În colaborare cu Antoinette Fauve-Chamoux și Sølvi Sogner]. Bern, 2016, 683 p.
World War I: The Other Face of the War. [În colaborare cu Rudolf Gräf, Harald Heppner și Oana Mihaela Tămaș]. Cluj-Napoca, 2016, 465 p.
Centenar Sfatul Țării 1917-2017: Materialele conferinței științifice internaționale Chișinău, 21 noiembrie 2017. [În colaborare cu Gheorghe Cliveti și Gheorghe Cojocaru]. Chișinău, 2017, 784 p. + 16 p. il.
Intermarriage in Transylvania, 1895-2010. [În colaborare cu Luminița Dumănescu]. Frankfurt am Main etc., 2017, 210 p.
Între pasiune și profesie: Istoriografia românească la început de mileniu. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop și Oana Mihaela Tămaș]. Cluj-Napoca, 2017, 295 p.
Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop]. Ediție revizuită și actualizată. București-Chișinău, 2018, 815 p.
O enciclopedie a Marii Unirii. [În colaborare cu Gheorghe Iacob și Gheorghe Cojocaru]. București, 2018, 611 p.
Români și sârbi în Marele Război/Rumuni i srbi u Velikom Ratu. [În colaborare cu Momčilo Pavlović]. Cluj-Napoca, 2018, 309 p.
Construind Unirea cea Mare. 8 vol. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop et al.]. Cluj-Napoca, 2019, 894 + 944 + 994 + 962 + 1274 + 1410 + 788 + 1234 p.
Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944. [În colaborare cu Dan Berindei și Andrei Pippidi]. Cluj-Napoca, 2019, 187 p.
Universitatea din Cluj în perioada interbelică. [În colaborare cu Ioan-Aurel Pop și Simion Simon]. 4 vol. Cluj-Napoca, 2019, 277 + 480 + 364 + 559 p.
Între război și pace: Românii și Europa Central-Răsăriteană la finalul primei conflagrații mondiale. [În colaborare cu Oana Mihaela Tămaș]. Cluj-Napoca, 2020, 358 p.
World War I and the Birth of a New World Order: The End of an Era. [În colaborare cu Oana Mihaela Tămaș]. S.1. [Newcastle upon Tyne], 2020, 339 p.