Elena Daniela MÂRZA

  • 08/04/2023
Elena Daniela MÂRZA
(24 sept. 1975, Iaşi, jud. Iaşi)
Istoric, specialistă în istoria modernă, demografia istorică, istoria familiei, istoria socială, istoria educației, istoria bisericii, istoriografie. Autoare a două cărţi, editoare şi coordonatoare a patru volume, autoare a circa 45 de studii şi articole în periodice și volume colective.
Studii și specializări
Studii liceale la Colegiul Naţional din Iaşi (1990-1994), universitare de istorie la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1995-1999), dr. în istorie (coord. prof. univ. dr. Nicolae Bocșan) la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2011), abilitare la Școala de Studii Avansate a Academiei Române – Filiala Cluj (2019).
Carieră
Cercetător științific (2000-2008), cercetător științific III (2008-2016), cercetător științific II (2016-2020), cercetător științific I (din 2020) la Centrul de Studii Transilvane, secretar științific la CST (din 2016), membru al staffului editorial al Transylvanian Review, conducător de doctorat la Școala de Studii Avansate a Academiei Române – Filiala Cluj (din 2019), director de proiecte de cercetare și cercetător în granturi derulate sub egida Academiei Române și a Ministerului Educației și Cercetării. Medalia „George Bariţiu”, din partea Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (2016).
Publicații

În volum
Autor
Învăţământ românesc în Transilvania: Şcolile Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Cluj-Napoca, 2011, 289 p. Reviste româneşti de istorie publicate în limbi de circulaţie internaţională. Cluj-Napoca, 2012, 186 p.
Coord./ed.
Mirror Histories: The Romanians As Seen by Themselves or by Others Throughout the Centuries. [În colaborare cu Liana Lăpădatu]. Cluj-Napoca, 2011, 454 p. [TR, XX, supl. 4].
History, Philosophy and Politics (10th-21th Centuries). [În colaborare cu Liana Lăpădatu]. Cluj-Napoca, 2012, 408 p. [TR, XXI, supl. 4].
Intermarriage throughout History. [În colaborare cu Luminiţa Dumănescu şi Marius Eppel]. Newcastle upon Tyne, 2014, 515 p.
Looking Towards the Center: Society and History in Europe: The Rise to the Status of Province: The Countries of the Habsburg Empire during their Adaptation/Alignment to the Center: Papers of the Romanian-Austrian Scientific Conference of 17-19 October 2013. [În colaborare cu Rudolf Gräf, Harald Heppner și Nicolae Bocşan]. Cluj-Napoca, 2014, 318 p. [TR, XXIII, supl. 2].
În periodice și vol. colective
Imaginea învăţătorului bănăţean reflectată în circulare şcolare: Studiu de caz: protocolul de circulare al satului Moraviţa (Banat) 1819-1859. AIIGB, XL, 2001, p. 255-264.
Probleme ale învăţământului românesc greco-catolic la sfârşitul secolului XIX-începutul secolului XX: Salarizarea învăţătorilor. Apulum, 40, 1, 2003, p. 407-417.
Femeia între familie şi societate în Moldova regulamentară. In Despre femei şi istoria lor în România, coord. Alin Ciupală, p. 7-25. Bucureşti, 2004.
Imaginea copilului în cărţile şcolare blăjene la sfârşitul secolului XIX-începutul secolului XX. AUAH, 9, 1, 2005, p. 103-110.
The School of Blaj at the End of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century: A Few Historiographical Considerations. TR, XVI, 4, 2007, p. 96-117.
L’École des filles de Blaj à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. TR, XVIII, 4, 2009, p. 112-120.
Mixed Marriages in a Multiethnic and Multiconfessional Environment: A Case Study on the City of Cluj (1900-1939). [În colaborare cu Ioan Bolovan și Bogdan Crăciun]. TR, XXI, supl. 4, 2012, p. 405-411.
Intermarriage vs. Nationalism? Case Study: Cluj (Transylvania), the Interwar Period. [În colaborare cu Bogdan Crăciun]. In Intermarriage throughout History, ed. Luminiţa Dumănescu, Daniela Mârza şi Marius Eppel, p. 170-203. Newcastle upon Tyne, 2014.
La Question de la langue parlée au sein des familles mixtes dans une espace multiethnique: Étude de cas la Transylvanie. TR, XXIV, 4, 2015, p. 77-87.
Censuses between Population Statistics and Politics: The Romanian Press from Hungary and the Censuses between 1869 and 1910. [În colaborare cu Raluca Botoș și Vlad Popovici]. RJPS, X, 1, 2016, p. 5-18.
Choosing the Language to Be Spoken in Mixed Marriages: A Bridge or a Border between Communities. In Intermarriage in Transylvania, 1895-2010, ed. Ioan Bolovan şi Luminiţa Dumănescu, p. 161-178. Frankfurt am Main etc., 2017.
Divorces in a Multiethnic and Multiconfessional Environment: A Case Study on the Transylvania in the 20th Century. [În colaborare cu Bogdan Crăciun şi Mihaela Hărăguș]. RH, XIV, 26, 2017, p. 237-251.
Patterns in Family Relationships in 19th Century Transylvania: Data from the Historical Population Database of Transylvania. TR, XXVI, 4, 2017, p. 63-70.
The Impact of the Great War on Demographic Events in Transylvania. TR, XXVII, 4, 2018, p. 3-15.
Historical Population Database of Transylvania: A Database Manual. [În colaborare cu Ioan Bolovan et al.]. SUBBDig., LXIV, 1, 2019, p. 9-84.
An Inquiry into Popular Perceptions of the Centenary and of the Great Union As Expressed in the Social Media. TR, XXIX, 1, 2020, p. 49-58.
Past Epidemics in Transylvania (1830-1918) and Their Lessons for the Current Challenges. TR, XXIX, 4, 2020, p. 94-103.